Saturday, March 26, 2011

Surat Kebenaran Membuat Pungutan Khairat Untuk Membina Masjid Daripada MAIS

ALHAMDULILLAH SYUKUR KEPADA ALLAH SWT yang telah mempermudahkan segala urusan. JPMBBR telah menerima surat daripada Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) yang bertarikh 6 Mac 2011 lalu yang ditandatangani oleh Setiausaha MAIS, Tn Hj Marzuki Hussin.

Antara lain, surat ini menyatakan bahawa pihak MAIS tiada apa-apa halangan dan memberi kebenaran untuk pihak kita membuat kutipan dana daripada para dermawan yang mana diistilahkan sebagai Pungutan Khairat. Tempoh yang dibenarkan untuk kutipan adalah selama 6 bulan bermula 15 Mac 2011 hingga 14 September 2011.

Di samping itu, dinyatakan juga beberapa syarat yang perlu dipatuhi sepanjang proses kutipan dibuat dan disenaraikan 10 individu yang telah diberi kuasa untuk membuat kutipan.

Pihak MAIS juga mengkehendaki laporan bertulis setelah tempoh kebenaran memungut derma selesai.

Marilah kita sama-sama berusaha untuk mencapai sasaran kutipan agar pembinaan rumah Allah di sini menjadi realiti... Insya Allah.


No comments:

Post a Comment